Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATÜÜRKraDIGE SCHRIJVERS. 153
achter een der handschriften van Lienhouts Nalmrkunde (XIII eeuw)
gevonden wordt.
In dienzelfden bundel staat insgelijks eene proza-verhandeling
over de natuurkunde vau broeder Thomas, een simpel leek, door
broeder Arent, lesemeyster der Franciskaners te Utrecht, van eene
aanprijzende voorrede voorzien. Zoo wel het een als ander werk
is voor de geschiedenis der wetenschap niet zonder belang, en,
uit het oogpunt van tf.al en stijl beschouwd, ten minste ruim
zoo goed als de rijmwerken over dezelfde onderwerpen.
Een weinig later volgde er in deze afdeeling der wetenschappelijke
litteratuur een Gelaet en Karakterkunde, verscheidene opstellen
van medischen aard en zeker nog veel meer dan thans be-
kend is.
Een eerste Ilerbarius in het Nederlandsch werd 1484 gedrukt.
Over dye Eigenschappen der dinghen,
door Bartholomeus Engelschman.
Een ander hoofdwerk, insgelijks uit het Latijn vertaald, is getiteld
Over dye Eygenschappen der dinghen (//öfr/m 1479), een boek dat
destijds algemeen geacht werd en mede in het Engelsch, Eranseh
en Spaausch werd overgezet. De oorspronkelijke schrijver Bar-
tholomeus van Glanville leefde eene eeuw vroeger, en gold toen
voor den besten natuurkundige van zijn tijd.
Zijne natuurbeschrijving was eigentlijk eene encyclopedie, waarin
de voornaamste punten der aardnjks-, dieren-, plante en mine-
raalkunde behandeld worden; zij begint met God , de engelen en
den mensch, en geeft bij veel dwaling en misvatting nogtans veel
goeds op eene tamelijk onderhoudende wijze, zoo als uit het
volgende kan blijken:
Van Vrieslant.
Frisia is een provincie in die nederste eynden van Germanien,
gheleghen op ten oever of cante der groter zee, mit enen
langhen stranek, ende beghiut aen dat eynde van den Rijn,
ende wordt geeyndt in der zee danieo, ende 't volc datter
binnen woent wordt "Vriese gehyeteu vau den ghenen, die in
Germanien wonen. Ende si scelen veel in der cledinghe ende in
der zeeden van den duutschen; want alle aie mannen sijn ge-
meynliken bescoren in den necke ende si hebben ronde cranssen.
Ende hoe dat si edelre hyeten , hoe dat si hem hogher latea