Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
duister ende swaer te verstaen, ende die oldevaders lagheu daer
aen ende knaehden, recht als een corste, ende cn conden niet
verstaen. Sij hadden die corst, ende wy hebben die krnme. Dafc
sy hadden iu der figuereu, dat hebben wy in waerheit. In der
Bil)elen steet gescreven: doe onse lieve Here die kynder Israhel
uut Egipten ia 't lant der beloeften, doer die wostyne, doe liadden
sy gebreck van brode, ende van noetdroefen. Doe inorineyerden
sy tegen God, ende seiden: en mach God niet een taefel
bereyden in der wostynen ? Hecht of si seggen wolden: neen ! Hij
en heves geen macht. ^Mer dat logen sy valschelick ! Doe liet
onse lieve Here regenen Manna, dat is hcmelsbroet, alsoe aver-
vloedeliken, dattet daer lach op der eerden alsoe wit, recht
oft gereypt of gesnyet had geweest, ende hadde alle sueticheit
van sraake in liem. Dit was een figuer van den Heiligen Sa-
crament. Mer sy waeren oudancbaer, ende spracken: wan hoe
suet is dit broet! ons walget van deser sueter lacker spisen !
Daerom begeerden sy vleis, dat sy iu Egypte plagen te eten.
Die ander taefel hadde onse lieve Here bereit in der wostyne,
opt hoy. Daer gaf hy der scharen tarwenbroet; dat was smake-
liker dan garsten-broet, ende dat bcduyt der Heiige Scriftucr
die wy nu hebben.
Die derde taefel hadb hy bereit in den aventmael. Daer gaf
hy puk der terwen , dat was sijn heilige lichaam. Doe daerof
gehoeft ende gebrast was, doe ginck men daerof maken een
pannekroese, dat was dat Heilige Sacrament. Jhesus was daer
gast ende weert, ende des anderen daghes wart hy gebraden aen
den cruce----Santé Lucas scrieft in den Evangelie, van den vrient
die des nachtes quam tot sinen vrient, ende bat oen om drie
broeden te lenen, dat is dat broet der keunisse, dat broet der
myne, ende dat broet der crachten. . . Die vader seit: kent my,
ende mynnet my ende dient my. Wy en cunnen of wy en willen
noch wy en vermoegen nyetes niet van ons selven. Dat wy niet
en cunnen, dat sullen wy eysschen van den Soen , ende dat wy
niet en willen, dat sullen wy eysschen van den Heiligen Geest;
dat wy niet en vermoegen, dat sullen wy eysschen van den
Vader.
Wy lesen van drierhande taefeleu in der Heiliger Schriftuere, enz.*
2. Natimrhundige Schrijvers.
Proza-werkeu van natuurkundigen aard beginnen in onze letter-
kunde met Een mtUelicken Cortboek van Medinjne in Dietsche, dat