Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KANSELBEDEJfAAES. 151
der eene grammaticale of historische exegese en vol allegorisch-
mystieke opvatting, wat trouwens, in zijn leeftijd, schier bij alle
kerkelijke redenaars het geval was. Slechts zeer weinig kanselwerk
is ons van dezen vermaarden man overgebleven, te weten vier
kleine fragmenten met een sermoen over de drie Tafelen
(Psalm XXIII : 5), waaruit aanstonds eenige regelen zullen
volgen; merken wij eerst op, dat Brugman ook een leven Jesu
en een leven der heilige Lidwina geschreven heeft.
Brugman stierf te Nijmegen, 1473.
Uit het Sermoen over Psalm XXIII : 5, te Amsterdam in een
vrouwen convent gehouden.
//Gaet voerby herwaerts ende verciert ons die taefel, ende
dat U gereit hebste in dinen handen, dat deilt den andereu mede!
Susteren, ghy hoert airede wael, waer mijn herte hennen wil.
Ghy weet oock wael, dat ic niet eu meynde die taefel, daer dese
arme romp mede gespitset wort, mer ic meynde die taefel der
ynniger zielen. Salomon hadde voel vriendynne, mer onder hem
allen hadde hij een moerijnneken, die om (hem) alrcliefste was.
Desgelikes hevet onse lyeve Here een moerynneken ende noch een
bunneelliken, ende noch voel meer brunneellikens. Geesteliken te
verstaen, soe is dat moerynneken die menschehken natuer, ende
dat brunneelüken is die heilige kerke eude die voel brunneellikens
dat sijn die geloevige sielen.....Onse lieve Here had alsoe
groete begeerte totter menscheliker natueren ende totten zielen
te verloesen, dat hem die mynne der zielen nedertoech nuttten
schoot des Vaders in den lieham der uutvercorene Maget Maria
sijnre lieve moeder. Mer hy bleef hier een corte tijt, naedat hy
lange begeert was, enz.
Na deze inleiding komt Brugman aldus ter zake:
»Gaet voerby hcrwert ende bereidet ons of verciert ons die
tafel. Onse lieve Here hevet drie taefelen bereit. Een in der
woestynen, die ander op 't hoy, die derde, in den aventmael.
Die ierste taefel, was die taefel der woestynnen, daer hy vijf-
dusent menschen spijsde van vijf garstenbroede ende van
luttel vissche. Die vijf gastcnbroeden beteikenen die vijf bueken
Moysis , ende recht als die garste scarp ende hart is ende blieft
hem in den tande hangen, alsoe waren die vijf Moyses bueken.
Ende die iigueren ende prophecien in den Olden Testament waren