Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e Tijdv. 2e ged. 1100—1500
Men vindt meniglien esele, die gheene langhe ooren en draecht.
De beste clercken en sijn de wijste liens niet.»
f. Kanselredenaars.
Dirk van Delft, Johan Brugman.
Sedert de invoering der christelijke godsdienst werd er voor het
volk in de landtaal gepredikt, en die prediking moet in den loop
der 13e eeuw verbeterd zijn. De Dominikaner of Predikheeren
orde verspreidde zich alom. Verscheidene geestelijken worden
van nu af ter zake hunner sermonen geroemd. In de 14e eeuw
was er echter nog groot gebrek aan herders, die tevens goede
redenaars waren ; maar Ruysbrock bloeide, en (leert Groete voerde
eerlang deeollatien in, en stichtte eene school van kanselredenaars
in het Latijn en Nederlandsch, waartoe Thomas ä Kempis, Joannes
Brinckerinek en vele anderen behoord hebben. Intussehen ver-
liieven zich onderscheidene kloosters op uitnemende, doch helaas
zeer mystieke en langwijlige predikanten. Aan het grafelijke hof
te 's Gravenhage verkreeg Dr. Dirk van Delft, wien wij den Spieghel
der Kersten ghelove verschuldigd zijn , een grooten roem als
prediker. Hertog Aalbrecht van Beijeren hield hem op eene jaar-
wedde van 20 oude schilden in dienst.
Eerst aan het einde der 14e of tegen het begin der 15e eeuw
werd Johan Brugman te Kempen, in Kleefsland, waar ook Thomas
!i Kempis ter wereld kwam, geboren. Voor den nionnikenstand
bestemd, moet hij aanvankelijk evenwel een zeer losbandig leven
geleid hebben, en als zoodanig zelfs algemeen zijn bekend geweest.
Toen hij zich begon te beteren, schreef hij een paar devote liederen,
hier boven bladz. 71 vermeld. Hij behoorde tot der minderbroeder
orde, en was eenigen tijd theologiae lector in het klooster te
St. Omaers, waar de meer strenge inachtneming van St. Franeis-
cus regel gevolgd werd. Hoe lang hij daar vertoefde is onzeker;
maar in 1439 kwamen er van deze nieuwe Franeiskaners of
Observanten naar Gouda over, en kort daarna schijnt Brugman
zich insgelijks naar de noordelijke provinciën begeven te hebben.
In 1452 had hij Holland, Overijssel, Gelderland, Groningen eu
Friesland bereisd, en zag zijne hervormde orde ter veler plaatsen
opkomen. Hij zelf bevorderde hare vestiging te Amsterdam in 1462,
f-n hield bij die gelegenheid een zeer ernstig, maar plat sermoen.
Over het algemeen preekte Brugman met veel phantasie, zon-