Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Die oüselmmelen hebben tdorden deel van der werelt.
Tilick op ende in den wijn, spade sal hi rijcke sijn.
Van tiliek imbyten 1), ende late huwen, en quam noit hoofts-
weere 2). —
Aen weduwen ende wesen, wilt elek tooghem ende teesen 3).
Beloven ende verleesten sijn twee gheesten.
Luttel onderwints bringht vele rusten.
Die gheringhe 4) ghelooft, is haest bedroghen.
Tusschen tsegghen en tdoen, verslijtmen vele schoen.
Men vindt veel broeders, maer luttel bursen ghesusters.
Bet sal een man de cleederen untschudden, dan quade manieren.
Die de dante 5) traut om de wanteG), verliest de wante,
bohaudt de dante.
Die der ghemeente dient, dient eenen quaden heere.
So wie benijdt des anders profijt, hy teert sijn bloet ende slijt
den tijt.
Teerlinghen, vrauwen ende cannen, dese dry dinghen onteeren
de mannen.
Gheluckighc sotten en behoeven gheen wijsheyt.
Vrouwen ende hinnen, als sy verre van huys gaen, verdolen
Jichte.
Gheen stautere van toesegghen, dan die niet te gheven en hebben.
1) Tüich imhjlen, vroeg ontbijten. 3) Hooftsweere, hoofdpijn. 3) Toogien
ende teesen, trekken eu plukken. 4) Gheringhe, gretig, spoedig, (klemtoon
op de eerste lettergreep). 5) Santé, zottin. 6) Wante, liet kleed , de opschik.