Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
godsd. en zedek. verhand., betoogen, leerboeken. 147
Spieghelc,
Eene menigte gedrukte en ongedrukte ascetische boeken,
moeten wij, om niet uitvoerig te worden, in dezen Leiddraad
voorbij gaan, maar vestigen nog even de aandaelit op velerlei
stichtelijke werken, onder den titel van Spieghel in het licht ver-
schenen, eu bevattende eene soort van Christelijke zedekunde,
zoo als: de Kerstenen Spieghel door Diederick van Munster;
der Maechden Spieghel, den Spieghel der Volkcmenheit, die Spieghel
of regel der Kersten ghelove, den Spieghel des ewigen Levens,
alle vertalingen of navolgingen uit het Latijn; zoo mede de
Spieghel onser Behoudenis, die intussehen als het eerste boek, dat
met beweegbare letters gedrukt werd, eene groote vermaardheid
bezit. Er bestaan daarvan drie uitgaven]', de beide eerste door
Laurens Coster aan het licht gebragt.
Spreuken.
Dit overzigt van Godsdienstige en Zedekundige Verhandelingen,
Betoogen en Leerboeken, zullen wij met de mededeeling der volgende
Spreuken, uit eene verzameling van Ghemeene duytsche Spreek-
woorden overgenomen, sluiten :
//Men sal mit grote heeren niet lange sprake holden.
Sich voer dich, trouw is weynich.
Ten sijn niet all guede koken, die langhe messen draeghen.
Mate die staet, onmate vergaet.
Callinghe is mallinghe, doen is een dinck.
Nyemant hincket an eens ander seer.
Wat hondert jaer onrecht is gewest, dat en wort ghien tijt recht.
Vrenden sijn guedt; mer wee dem, diese behoeft in der noodt.
Weel 1) een placke 2) niet en achtet, dien en sal ghien stuver
heer worden.
1) Weel, wie. 3) F lacke, een duit, of oordjen.