Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
godsd. en zedek. veShand., betoogen, leebIioeken. 151
ärgert. Daerom seit die prophete. Omme dat niet en is in haren
mont die waerheit, ende haer herte idel is soe lieghen si veel.
Dat dese menschen een waerheit spreken men souts hem nauwe
ghelove om haer vele woerden die si hebben, si en achten op
gheen swighen, ende die hem daer of berispen wille soe storen
si hem. — — — — — — — — — — — — —
//Dat een groet pape ware in een convent, ende conde die
heylighe schrifture beduden. Ende daer oeck een monick ware,
die sijü swighen wel hielde, die stichte dat convent meer met sijn
swighen, dan die grote pape mit al sijn sermonen. Die wil maken
den heyhghen gheest een herberghe, die houdt sijn swighen mit
herten ende met monde, die en bedruct nyemant ende hi wort
van nyemant bedroeft.«-
Oito van Fassau.
Het Boeck des Gulden Throons,
Omstreeks denzelfden tijd, dat die Conste om te leren Spreken
ende Swighen gedrukt werd, verliet ook het Boeck des Gulden
Throons de pers. Het werd dooreen franciskaner monnik, Otto van
Passau genaamd, omtrent eene eeuw vroeger uit het Latijn over-
gezet, en bevat eene keur van zedespreuken en stichtelijke ver-
maningen, uit de kerkvaders bijeengebragt. Het merkwaardigste,
dat daarin voorkomt, is de volgende aanbeveling:
Van de Heilige Schrift.
Boven alle die leren, die yemant gheleren can of mach, so
is dat heylighe Ewangelium die alre hoechste ende heilichste leer:
want het is die leer ons heren Jhesu Christi. Want God die
Vader heeftse ons selver gheleert ende geseynt doer sinen een-
gheboren Soen, als hi selver spreekt in den Ewangelie: /'mijn
leeringhe en is niet mine, mer des gheene die mi gheseynt heeft,
des Vaders.Ende tot eenre ander stat spreekt onse Heer in
den Ewangelie: ^wie uut God is die hoert die woerden Gods.*
Ende: //wanneer alle dinghen verghaen, soe en vergaen Gods
woerden niet, ende si bliven ewelick.* Dese ende ander woerden,
ende leeringhe. ende wisinghe trect mi, viertiende Oude, daertoe,
dat ic u, minnende siel, daertoe wisen mach, dat ghi in der
scolen der heiligher Scrift van der godiiker leer ende const leren
mogheste, daer ghi u mede voecht totten Gulden Throne. AYant
die heilighe Scrift, ende godlike leer, ende dat woert Gods,
leiddraad tot de gksch. der nederl. letxebk. 13