Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
2e tijdv. Ie ged. é81—1100. 9
staud kon onverhinderd tot lioogcre beschaving komen en deed
daarmede zijn voordeel Dc aanzienlijken des lands, waren zij
niet in de eerste plaats jagers en krijgslieden geweest, hadden
zich mede op wetenschappen kunnen toeleggen. Er bleef voor den
adel wel is waar tijd genoeg over, om het een en ander te leeren,
maar zelfs lezen en schrijven scheen een knechtelijke arbeid
te wezen, en zoo bleven de priesters en monniken de meesters
van alles wat des geestes is. Het volk kwam in dit opzigt nog
weinig in aanmerking: het werd óf door de wetten óf door de
armoede bestendig gedrukt, en kon niet tot dien staat van wel-
vaart komen, waarin de letteren eene behoefte worden en de kunsten
ontluiken; de scholen bleven zelfs weinig talrijk en werden slecht
bezocht.
De Noormannen.
Na Karei den Groote ging het vooral niet beter? De regering
van zijn' zoon Lodewijk den "Vrome zocht het bestaande te hand-
haven , maar bragt de beschaving, en in het bijzonder de vaderland-
sche letteren, niet vooruit. Ouder zijne zonen, die met elkander over
het rijksbezit in geschil waren, vielen de Noormannen in het land.
Zij beroofden onze boeren van hun vee en graan, onze koop-
lieden van hunne handelswaren; zij verstoorden daarenboven onze
geestelijken in hunne kerken en kloosters, en derhalve in de
eenige letteroefening, die er destijds bestond.
Buitsche R!jk. 843—1100.
Nederland onder Bisschoppen en Graten.
Het magtige rijk van Karei den Groote viel onder zijne na-
zaten ten jare 843 uit elkander.
Een der zonen van Lodewijk den Vrome verkreeg Frankrijk,
waar de naam der fränkische oveiheerschers, in de nieuwe benaming
des lands, bewaard bleef, zoo mede in de taal der Galliërs of
Walen, die thans het Franseh genoemd wordt.
Tegenover Frankrijk kwamen Duitschland en de Nederlanden
onder twee andere kleinzonen van Karei den Groote, te weten:
onder Lotharius en Lodewijk van Beijeren. De keizers, die Lotha-
rius opvolgden, hereenigdcn geheel Germanië en bezaten derhalve
onze Nederlandsche provinciën.
De Ncderlandsehe provinciën, ofschoon toen een deel uitmakende
van het Duitsehe rijk, vormden echter een bijzonder hertogdom,