Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 2 tijdv. 2e ged. 1100—1500.
al die gheen die der werelt minnen, ende haer wijsheit ende
haer sehoenheit minnen, die sijn so ghee dat se den dagh voer
den naoht niet en bekennen. Si en eonnen niet oerdelen wat
cleyn of groet is, of wat costelio of snode is. "Want hem denct,
dat die eer deser werelt, die daer wast ende minret als diemaen
duet, linden is se groet morghen is se kleyn, dat dat waerachtighe
eer of glorie is. Hem denct van geverwede glase, dat se ro-
binnen of saphieren zijn. Want liem denct dat haer macht seer
groet is, die nochtans broesscher is dan een glas. In desen
menschen is alle reden doot, daerom leven se beestelik ende
sonder reden. Want al hoer sin is bcestelicheit te hantieren, in
woerden ende in werken. Oec mach men wel seggen dat dese
luden entsinnet sijn. Want si sijn- seer clooe enen scalcken vont
te vinden, of mit erghelist yemant te bedrieghen, het si mit
pJeyten of mit macht, of mit valscher loesheit, ende dit denkt
hem sijn al te grote wijsheit. Dese wijshcit, als sinte Jacob seit,
is des duvels wijsheit, die altoes pijnt mit alre list, hoe hi men-
schen bedrieghen mach. Mer die waerachtighe godlike wijsheit,
die die heilighe glieest den vrienden Gods leert, dat is een claer
bekennen wat elc dinc waerachtigh is, ende in der waerheit, hi
thoent hem openbaerlyken, dat der werelt eer al idelheit is, ende
dat ter werelt profijt of oerbaar, als rijeheit, eer, genoeehlicheit,
ende hoecheit, dat et altemael enen bittereu naesmaec heeft.
Ende dat al der werelt ghenoeclit, een viiyl verganelic vuylnis is.
Ende hi gliceft hem te recht te smaken, dat die minne Gods
waerachtig is, ende dat die doecht costelic is, edel ende soet
ende waerachtich. Si is costelic ende duerbaer; want men koept
er hemelric mede. Si is oeck waerachtich; want die vrocht die si
brenghet die vervoltet herte mit waerachtigher blyseappen, die
niet idel en is , ende die eweliken wassen ende vermerren sal.
Si is oeck edel ende soet, want si is dat hemelsche broet dat
alle dinc soet maeet. Ja si kan een bitter liden, ende smertelike
pine soet maken. Aldus is waerachtige wijsheit seer verdientlic,
ende Gode behaghelic. Ende alle der werelt wijsheit is al te mael
ghecheit.;^
Van ^Tavernen.
»Die taverne is des duvels seoel, daer sijn discipelen naerstelic
in studeren. Ende het is properlic sijn Capelle of sijn kereke,
daer men hem dach ende nacht seer grouwelike in dient, ende
daer hi sijn mirakelen in doet, als sulckcn here toebehoort als
die duvel is. Want ind' kercken pleeoh Jhesus onse ghebencdide