Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
Ware hoete.
vYele luden, dunct dat sy grote peniteucie doen, wanneer sy
grote wtwendighe dinglieudoen, alse vasten, waken en diergeliken,
dat men peniteucie heet. Die alre gewaerlickste ende beste peniteucie,
ende daer men alre hoechste mede cornet tot Gode, is dat die
mensche hebbe enen warachtighen toekeer tot Gode, dat is tot
allen duechden om Gode, met enen volcomenen afkeer van allen,
dat na sinen bekennen teghen God is, ende des nymmermcer te
willen doen, omme ghene dine dat geschien mochte, ende dan
een gans betruwen te hebben op die goetlieit Gods, dat hi ons
ewcliken helpen sal.ff
Plichibesef.
//Het was tot Bruesele in Sinte Johans-gasthuys eene devote
BUster, die den sieken goedertieren plach te sijn. Eens doe laeli
sy op haer bedde, ende onse here Jhs Xps quam bi haer legghende
als ecn ionc kindekijn; doe hoerde sy, dat was een siec mensche,
die hulpe te doen hadde. Doe stont si op ende ghinc tot hem te
doen des sy behoevede, ende liet onse Heer allene legghen; doe
sy weder quam , so vant si hem als enen groten man, dien sy
liet als een clcync kijiidekiju, ende sy sprac: o Heer, hoe groet
si di nu! ende hi antwoerde haer: alsoe ben ic in u herte ver-
, meerret, omdat ghy my lietet omme my, ende dat solaes dat ghi
van my haddet om myucn wille lietet, ende ghinc dienen mynen
leden.
Geert Groeie en Thomas a Kevipis.
Geert Groeie, ecn geestelijke van Deventer, die te Parijs en
te Keulen gestudeerd had, geraakte met Ruysbrock in kennis,
pn bragt zijne mystieke leer naar het noorden over, waar hij
zich eerlang als prediker beroemd maakte. Geert Groete stichtte
vervolgens eene broederschap, eene soort van halve monniken-
orde (Clerici vitae commu7iis) onder bescherming van den H. Hiero-
nymus, niet alleen om het volk te leeren en door geregelde
Collalien, waarom zij ook Fratres collationarii genoemd werden,
tot het goede te brengen, maar tevens om het onderwijs der
jeugd te verbeteren.
De broeders verspreidden zich in de voornaamste steden des
lands,en, waar zij maar ecnigzins konden, bragten zij hunne
nieuwere leerwijze in zwang.
Terwijl hunne scholen zich verialrijktcn, leefde Thomas a