Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
godsd. ex zedeiv. verhand., bei oog en , leerboeken. 139
AJzcndering.
»Ende ist so dat ghy begheert, tot eniehedcn van herten ende
van gedachten te comen, soe wacht n harde, nauwe dat ghi niet
curiocs en sijt te ondersoeken wandelinghe van menschen, noch
niet lichtclic en oerdelt, al dunckt u dat glü ghebrec vynüet in
uwen even-kcrstcncu; mer meer pijnt u hem te ontsculdighen.
Ende en kunnet ghi dat wcrc niet ontsculdighen, so ontsculdighet
die meninghe, oft ghy kunt; ende en kundijs niet doen, soe
dencket dat hyt onwetende dede, off waer dat hy bedroghen was;
ende ist so dat ghijt in gccnrc wijs ontsculdighen of bedecken en
kunt, soe peust in u selven, dat hy waerliken becoert was, end^
dat ghy lichte vele zwaerüker soldet misdaen hebben, had ghy
also becoeit gheweest als hi was; ende sult Gode danken, dat
ghy also niet becoert eu waert, ende bidden met groten eeruste
voer hem, met mcdcdoghcn.
Een woert wort gevraghet enen goeden man, dat sulke luden
hem. seer off trecken van den ludcu, ende waren gaerne allene, ende
daeran laghe seer hoer vrede, als hem dunct, dat sy waren in
der kerken ofte allene; — ofte dat hoer beste waer ? — Doe
sprac hi; neenitl); nu merket wacromiso wye gherecht is in der
waerheit, die is in allen steden ende bi allen luden oec gherecht;
ende so wie onrecht is, die is in allen steden ende by allen luden
oec onrecht; wie is dan gherecht dan die God inder waerheit.
heeft in allen steden, ende bider straten, ende by allen luden, so
wel ende so recht, als inder kerken off indcr kameren off in
der clusen?
Merke hoe du Gode haddes, doe du waerste in der kerken
off hl der cellen, dat selve ghemocde behoud ende draget met
u onder die menichtc, ende in die onruste, ende in die onghelijc-
heit; want hoe ghy u wilt hebben in den gebede in der kerken,
alsoe hebt u buten uwen ghebedc; want die diughen die ghi
oefent met lieftcn buten uwen ghebede, die sullen u overcomcn
in uwen gebede, weder ghy wilt off en wilt, Ende als men van
ghelijcheden spreken sal, soe en meent men niet dat men alle
. werc gelijc sal achten off alle steden of alle luden; want dat ware
harde onrecht; want het is een beier werc beden dan spinnen,
ende edelre stat, die kerke dan die strate; mer du salte in den
werken ende steden gehjc ghemoede dragen, ende een ghelike
trouwe mynne ende eemst tot Gode.
1) ^ecnit, neen het.