Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
van liem. Ende Anthonius, die bekeerde alle die ketteren, die
bynnen der stat van Camiuum waren, ende ■wroehte grote vruehte,
beyde onder die elereken ende onder dat gliemeen volc, soedat si
voertmeer leveden in een voertganc der dueohden, ende Gode
lovede ende dienende ende danokende, dat hy se soe voersien
hadde mit sijnre ghenaden. doer Anthonium, sinen knecht. Des
moet hi sijn ghebenedijt, die sijn ereatueren aldus voersien can
in tijt ende in ewicheit. Amen.'/
e. Godsdienstige en Zedekundige Verhandelingen, Betoogen, Leerboeken.
Gelijktijdig met de Levens der Heiligen, schreef men eene
menigte boekeu van stichting, die grootendeels uit het Latijn
vertaald werden, en slechts zeldzaam regtstreeks in het Nederlandsch
verschenen; onder de laatste verdienen de werken van Jan van
Euysbroek eene eerste plaats.
Jan van Rugsbroek.
Ruysbrock werd in het Brabandsch dorp Ruysbrock , ten jare
1294, geboren, en was gedurende vele jaren kapellaan van St. Gudul
te Brussel. In 1344 stichtte hij, met een paar andere geestelijken
dier hoofdkerk, een klooster te Groenendaal, en verbleef daar de
overige dagen zijns levens ; f 1381.
In die stille afzondering gaf Ruysbrock zich geheel over aan bestrij -
ding van het ongeloof, waarmede hij te Brussel reeds een naam
maakte. Hij drong zeer aan op eene praktische beoefening van het
Christendom, en schreef een zeer zuiveren, vloeijenden en veeltijds
beeldrijken stijl. Al zijne geschriften, die echter in het Latijn vertaald
werden, stelde hij in het Nederlandsch op, en werden in die taal
veelvuldig afgeschreven en met graagte gelezen. Niet om het
natuurlijke en ware, het verstandige en schilderachtige, dat er ter
veler plaatse in voorkomt, maar veeleer om het nevelachtige en
duistere, dat Ruysbrock gestadig overviel, vooral om het mys-
tieke en het bevindelijke, waarvan zijne geschriften vol zijn, kwamen
zij in veler handen. Zij getuigen van een gemoedstoestand, waar-
mede voor de wetenschap geen voordeel te doen is, doch die in
verband met het heerschende bijgeloof en eene gestadige vergeeste-
lijking van alle voorwerpen, in den bijbel genoemd, destijds als de
hoogste wijsheid en gratie geprezen werden.