Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
J| die alrecleynste naest den lande sonder hynder der meerre 1);
- daerna die noch meerre ware bet of 2), ende daernae die meeste
in dat alre diepste; ende hielden hem also stille, dat die grote
den cleyncn niet en deerden, ende waren in groten vrede sonder
enich den anderen te deren. Hadstu ghesien, opdat sant wten
water menigherhande eleyne sonderlinghe visschekens waren ende
Lem ten landewert schieten, ende elc mit sinen glielijc, ende
scheiden 3J hem recht als een ghenoechlic velt mit suverlikcn
blommen van scoenre verwen. Ende haddestu oec ghesien, die
i^roetste visschen waren in dat diepe, hoe si hem selven mit vreden
ic samen voechden, elc mit synen ghelike sondcr enich moeyenisse;
clkerlic coes mit sinen ghelike sijn stede te houden in dat meer,
daer sy dat woert Gods horen wouden. Haddestu ghesien, hoe
die middelste visschen stonden tusschen die groten ende die
cleyncn, recht oft hem van onsen lieven Heer gheleert hadde
gheweest, recht stadelic ende sedeHc, om dat woert Gods
tc horen, het soude di al te seer verwondert hebben; ende
hoe die clcync visschen bi groten hopen te lande hem hacste-
den, sondcr hinder der ander groter visscen, ende haesteden
hem tot Anthonium; recht als die pylgrym hem haestet
totter steden, daer hi sijn bedevaert gemeent hevet te doen
om haer oflaet tontfaen. Doe die visschen daer in der or-
dinancien vergadert waren, doe began Anthonius sijn sermoen
aldus eude seyde :
Ghi visschen, mijn alrcliefste broederkijns, ghy sult weten dat
ghi tot allen tiden sculdich sijt onsen Here te dancken ende te
loven na uwer macht, omdat hi u hevet ghegheven dat seone
clare element des waters tot enen ghebruken na wille, beyde sout
ende varsch; ende hi hevet u ghegheven holen ende heymelike
steden in den water, daer ghi u in moeget berghen, als u die
stormen eude die wichten 4) des waters te moeylic sijn, daer ghi
u dan in moecht rusten. Yoert so hevet onse Heer u ghegheven
alle des u noet is, dat is u noetruft, sonder sorghe. U is oec
een sonderlinghe vordel van onsen lieven Here ghegheven, dat
ghi alle sonder plaghen behouden bleeft, die alle ander creatueren
verdorven, sonder 5) die in der arken waren; ende ghi sijt oec
bequamelic gheciert mit vynnen ende daermede ghesterct, daer-
mede te varen waer u ghenoecht. Oec is u van onsen Heer een
1) Meerre, grooter. 2) Bet of, verder af. 3) Ander H. S. iccerden.
4) Ander H. S. tcinden, 5) Sonder, behalve.