Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BI
PßOZÄ.. DE BIJBEL EN DE TSALTEB. 127
a. De Bijbel en de Psalter.
De bijbel van Maerlant werd naar allen schijn reeds vroeg-
tijdig omgewerkt: een oud handsch. bewijst voor die stelling;
maar met die overzetting bezat men nog geenszins een oud en
nieuw testament, zoo als de oorspronkelijke teksten die geven.
Later vertaalde men de Vulgata, en kwam daarmede veel nader;
in 1477 werd de nederlandsehe bijbel voor het eerst te Delft
gedrukt; doch deze uitgave bevat alleen het oude Testament,
zonder den Psalter.
Eene keulsche uitgave der Heilige Schrift, tusschen 1477—1488
in het licht gekomen, geeft bij het oude Testament de Psalmen,
voorts het Nieuwe Verbond.
De Psalter, of psalmbundel, komt in middeleeuwsehe handsch.
doorgaans afzonderlijk voor en veelal onberijmd.
Het begin van den Eersten Boetpsalm, aan eene dezer overzet-
tingen ontleend, luidt aldus:
Heer in dijnre verholgentheyt en straf mi niet noch in dinen
toerne, berispe mi niet, ontferm di mijnre, want ic cranc hen ^ make
mi ghesont, want al mjn heenre zijn mede gestoert. Ende mijn
siele is seer gestoert, mer du Heer^ hoe lange keer di omheer ende
tree ut mijn siel (red mijn ziel); maec mi ghesont om dijn grote
harmharticheyt.
Psalm 94 (95).
Coemt en laet ons seer vervroechden totten Heer. Laet ons jubi-
leren Gode onsen heylghever. Zijn aensicht laet ons te voren hegripen
mit heliden, laet ons mit salmen tot hem vol harlelike bliscap hebben,
want God is Groeiheer, een groten Coninck over allen die ghenen,
die Godlijck zijn, want die Heer en verdrijft niet sinen volc, want
in sinen handen zijn alle eynden van aertrijcke, ende die hoecheyt
der hergen siet hi, want zijn is; dat meer en heef les ghemaeet
ende zijn handen hebben dat droge ghevest, Coemt laet ons hem
aenbede en voer Gode neder vallen, laet ons schreyen voer den
Heer, die ons ghemaeckt heeft, Hy is ons Heer, ons God ende wy
zijn volck ende schapen zijnre weyden, enz.
b. Levens Jesu.
Een Leven Jesu, in proza, ten jare 1835 door Prof. Meijer in
het licht gegeven, is een der oudste gesehriften van dien aard
en in tamelijk zuiveren stijl geschreven.
Wij ontleenen daaraan de volgende regelen: