Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ä!
126 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Ic hebbe die groene stralen 1)
so dicken 2) ten einde ghegaen.
Mijn scoon lief heeft mi verlaten,
frisc over die heiden :
dat hebben die quaden ghedaen.
Die sonne is onderghegangen;
die sterren die blincken so claer.
Ic woude dat ic bi mijn liefste,
frisc over die heiden,
in 't groene boomgardekin waer!
psoza. classische letteren.
In de XIII eeuw werd de proza nog weinig beoefend, en stond
in minder hoog aanzien dan de rijmstijl, die voor poëzij gold en
algemeen behaagde.
Er waren er echter, die de proza de voorkeur gaven, hetzij
als meer juist eu duidelijk de gedachten uitdrukkende, hetzij als
miudcr eeutoonig en gemakkelijker te verstaan. Het gevolg was,
dat het gebruik der proza meer en meer toenam, en in de
XV eeuw, althans voor werken van eenigzins ernstigen aard, veel-
eer een regel dan eene uitzondering kon genoemd worden.
De voortbrengselen in proza zijn aldus te rangschikken:
classische letteren.
1 Godgeleerde en Zedekundige schrijvers.
2 Natuurkundige schrijvers.
3 Historie- en kronijkschrijvers.
4 Regtsgel. schrijvers. Oorkonden in de landtaal.
1 Godgeleerde en Zedekundige Schrijvers.
Tot deze eerste afdeeling brengen wij:
a. Den Bijbel. Den Psalter.
b. De Levens Jesu.
c. De Geschriften over de H. Maagd.
d. De Levens der Heiligen.
e. De godsdienstige en zedekundige Verhandelingen, Betoogen,
Leerboeken.
f. De Kansel-redenaars.
1) Straten, dreven, lanen. 2) Dieken, dikwijls.