Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EOM. LETTEREN. LIEDEREN. 125
deftigen inhoud. Onder deze liedekens waren er eenige, die be-
trekking hadden op historisehe personen en belangrijke voorvallen
in den staat, en, voor zoover deze gelijktijdig zijn, kan men hun,
als openbaring der publieke meening, geene belangrijkheid betwisten.
Anderen behandelen de geneugten des levens, en zijn zangerig
en zaeht, doorgaans ook vrolijk en kluehtig gesteld. Men viel soms
in het grove en platte, zeldzaam in het gemoedelijke; dat echter
deze toon wel eens werd aangeslagen, bewijzen sommige mijstieke
miimeliederen, zoo mede het veel geprezen liedeken Het daghet
uit den Oosten.
In de XII en XIII eeuw trokken er vele Hollanders, Vlamin-
gers en Brabanders naar de boorden van de Oostzee en elders in
Noord-Duitschland; zij gingen derwaarts heen, op voorwaarde,
van persoonlijke vrijheid te genieten, en ontliepen op die
wijze den drukkenden band der lijfeigenschap. Zoo men
wil, behoort het volgende lied tot de geschiedenis dezer land-
verhuizers :
Naer Oostlant willen wi varen,
naer Oostlant willen wi me,
al over die groene heiden.
Frisc over die heiden, '
daer is er een betere ste.
Alse wi binnen Oostlant komen
al onder dat hoghe huis [fijn],
daer worden wi binnen ghelaten.
Frisc over die heiden;
si heten ons willecöm sijn.
Ja, willecom moeten wi wesen,
seer willecom moeten wi sijn.
Daer sullen wi avont en — morgen,
frisc over die heiden,
noch drincken den eoelen wijn.
Wi drincken den wijn er uit scalen,
dat bier ooc so veel ons belieft;
daer isset so vrolijc te leven,
frisc over die heiden,
daer woenter mijn soete lief.