Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Bïj- en Opschriften.
Bij afbeeldingen, boven gedenkteekenen, op poorten en
seboorsteenen, in kamers en in kerken, overal waar menschen te
zamen kwamen, vond men de hand. der rederijkers en andere
volksdichters, die, op hunne wijze, de eene of andere gebeurtenis
in herinnering hielden, bij voorbeeld:
De Luiksche Bisschop Hendrik van Gelder, door den paus afgezet.
//Die tevoren was Abt, Graaf, Hertog ende Markies
van Bisschop wordt simpel Priester met groot verlies.*
Op den grooten Brand te Dordrecht, 1457.1)
^Dusent Yierhondert, seven en vijftich mede,
soe screef men, als te Dordrecht in stede
verbcrnde menich huys in t openbare,
corts nac middernacht word mens geware.
In Junio, op Sinte Pieters Pauwels dach,
soe wast dat men al of verbernen sach,
van der Visbrick, wesUvaert, in grooter armoe,
van den Beghinen tot die Vuylpoert toe
sonder twee eamers, en op dat selve pas ,
dese kerck, met al datter binnen was ,
tot assehen toe, Coper, Sil ver ende Gout,
souder alleen dit waerde Heylighe Hout;
welck in dese Monstrancy 2) besloten sy.
Dusent Yierhondert en Twee en t seve.itich der by
soe screef men , als men t hier in dede ,
met der Tabernakel, 3) gemaect deser stede./'
1437.
Een kwaad Jaar.
//In t iaer ons Heeren meccc ende seven en dertich,
doe mocht men sien grooten lachtet
van den menschen op ter eerden;
1) Inschrift op eene koperen plaat, die weleer in de groote kerk schijnt
gehangen te hebben; balbn, Dordrecht, 777. 2) Monstrancy, de naar eene
zon gelijkende vaas, waarin de hostie of het Venerabele bewaard en aan het
volk getoond wordt. 3) TahernaTcel, de kast, waarin het Cihorium of de
Monstrantie berust.