Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KOM. LETTEREN. ROMiNT. MENGELDICHT. 121
kleinigheden, die wij onder de benaming van Romantisch
Mengeldicht te zamen vatten.
De voornaamste voortbrengselen dezer diehlsoort zijn: het Refe-
rein, het Rondeel, de Alliteratie, de Bij- of Opschriften en de
Jaartellende verzen.
Het Referén.
Het referein is een dichtstuk in strophen, waarvan de laatste
regel, zoo als thans nog in vele liederen , herhaald wordt.
Rondeel.
In het rondeel is de slotregel van een volzin tevens het begin
van een volgende periode. Als proeve strekke het volgende van
De Rovere :
//Die gheen pluymen en can ttrijeken,
die en dooeh ter werelt niet;
is hij arm, hy en can niet rijcken;
die gheen pluymen en can strijcken
alomme soe heeft hy tachterkijcken,
die gheen pluymen en can strijcken,
die en dooch ter werelt niet.»
Alliteratie.
Onder Alliteratie verstond men het aloude stafrijm , bestaande
in versregels, waarvan alle woorden met dezelfde letter aan-
vangen, bijv: Het Constich lof van Maria op al de letters van den
A. B. C., beginnende aldus :
»Ave, Advocate, Adverterighe,
Afdoende , Afgrijselijcke Arguatie,
Adams Aercheyts Absolverighe
Als Alder Aerdichste Abiatie.»
»Bernende Braembosch, Bogaert Bloeijende,
Blijtst Begheertselen, Belemmertheyt Brekende,
Bevalliehste Beelde , Bedruckten Besproeijende,
Bestandelijekste Broederlicheyt Bestsprekende, enz.//
leiddraad tot de gesch. der nederl. letterk. 1]