Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ende blyven getrouwe tot in der doot
soo sterekt hem God in al der noot.»
2. Satirische en allegorische Spraken.
Spraken van g mengden aard-
Jan c^Ingelsche, Jan Dille, Pieter van Jersele ,
Jan van Hollant, Taelman.
Eene menigte menestrels schreven ia vrolijken en dartelen
trant, en maakten zich door allerlei onderhoudende vertelsels een
naam, nu eens bij de aanzienlijken op hunne kasteelen , dan weder
in de kloosters, en zoo mede bij de voornaamste poorters in
Vlaanderen, Braband en Holland.
Van Jan d'Ingelsche hebben wij eene vermaning, om niet in
de kroeg te loopen, getiteld Van den Taverne. — Jan Dille gaf
eene allegorie Van Venus hoem met vu Coninginnen; Pieter van
Jersele, Wise raet van Vrouwen; Jan van Hollant Van den ver-
leenden Keyser, en Taelman Dat beter Beleet, een betoog, dat men
alle fatsoenlijke vrouwen moet liefhebben.
Soortgelijke gedichtjens zonder naam van den vervaardiger zijn er
nog velen, en worden hier kortheidshalve voorbij gegaan.
3. lAefde-gevallen.
Dirk Potter.
In eenige spraken speelt de liefde eene groote rol, en deze brengen
wij tot eene bijzondere afdeeling. H(;t vertelsel van de Burggravin
van Vergy, Van der Minne of van der Veesten, Van twee jonge
Kinderen, die droeghen een sterke minne, en dergelijke meer, be-
hooren derhalve tot deze soort.
Dirk Potter schreef eene geheele verzameling van liefdesgeschiede-
nissen, der Minnenloep genaamd, en in vier boeken verdeeld. Hij gaf
daarin blijken van meer dan gewone belezenheid; althans wat Potter
vertelt, is grootendeels aan de geschiedenis van ouden en nieuweren
tijd ontleend, of uit middeleeuwsehe romans te zamen gebragt.
Hoezeer met een allezins zedelijk oogmerk geschreven, is deze
bundel nogtans niet onvoorwaardelijk en iedereen aan te bevelen:
Vne mère en défendra la lecture a ta fille.
Wat overigens Potter betreft, hij is veel meer dan eenig
ander romantisch dichter bekend, en had, behalve de onderwer-
pen, die hij behandelde, met de menestrels en straatpoëten vol-