Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eom. letteben. spraken van hist. aard. 117
degaeiisberch, zijn tijdgenoot, volgen; dewijl hij, blijkens zijne
sprake De Maghel van Gendt, een dichtstuk waarin het verlangen
naar vrede tijdens de volkswoelingen van 1380—1381, is uitge-
drukt, insgelijks als een historisch zanger kan beschouwd worden
en eenig licht verspreid over de gebeurtenissen, die hij beleefde.
Wat wij verder van hem kennen, draagt een ander karakter,
en bestaat voor eerst uit eene fraaije satire op de zeden zijner
eeuw, getiteld : DU Tijdoerlies , voorts JcU personen Wensclien,
en vermoedelijk ook de Vier heeren Wenschen, Vijf heeren Wenschen
en Vijf vrouwen Wenschen, allen kleinere diehtstukjens, waarin een
destijds zeer gebruikelijk gezelschapsspel, in de manier van een
vertelsel, omsclireven wordt.
Spraken van min of meer historischen aard, zonder naam van
den dichter tot ons overgekomen, zijn eene nadere behandeling van
St. Oeerten Min, Saladin, Ogier de Deen, Van den Negen beste
(ridders), benevens eene soort van leerdicht op de Fundatie van
Anttcerpen. Ook hierin wordt de stichting der stad, die ontwij-
felbaar begonnen is met eenige huizen an 't werf, aan den reus An-
tigonus toegeschreven, maar toch de handen in het wapenschild
der stad, eigentlijk symbolen van keizerlijk privilegie', wel niet
volkomen duidelijk, evenwel veel beter dan gewoonlijk verklaard.
De geheele strekking vau het gedicht is eene vermaning tot erkenning
van 's keizers hooge regten op het burggraafschap Antwerpen.
*Die dan benyden doen groot quaet,
dat Antwerpen ouder den keyser staet.
Die keiser is haer overheere:
God wilt dat men den keyser eere,
als hooft der prinsen van Christenheyt
met vaster trouwen ghehoorsaemheyt»
Bovendien:
»Ghehoorsaemheyt is in thuys
daer de justitie leghet t'huys.
Als heur logijs haer wert benomen,
pijnt sy heur uyt den lande te oomen ;
ende als volex willeken dan regeert,
ende teghens justitie fortse hanteert,
ende den volcke verdriet der qualen
dan gaet men justitie eerst wederhalen.
Daeromme sal elck mensche exelent
sijn synen heere obedient,