Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
rom. letteren. spraken van hist. aard. 115
110 God die selse noch castyen
heb ic anxt in corte daghen;
want hi en mach 's niet langer verdraghen
die boosheit die daer nu regiert;
want elkerlijc die visiert
115 hoe hi den ander mach bedriegben.
Dat sei in 't lest hera selven lieghen
wi wel doet, die daer raet varen,
dat hem yemant sal beswaren
als die hoechste nederdaelt,
120 ende men den laeehste bovenhaelt
an der avonturen rat.
Woudt men gaen den rechten pat
ende peinsen om dat hoghe woort,
dat totter edelheit behoort
125 so en mocht dat wonder niet gheseien;
maer neen men sal veel liever sien
die te boven was nyewes 1) bringheu.
Daer die tieer wat aen mach winnen,
dat sal de schalke 2) thans versinnen
130 so datiet niet en blive verholen;
maer edelheit die laet men dolen
achter straten in den slijk ,
recht min noch meer in diergelijc
ofse niemant en wilde ontfaen,
135 maer die dooren sijn wyde ontdaen
ieghen den pennine daer veel of coemt
die plaghe, die ic nu heb genoemt.
Want wie den pennine meest mag gheven
die wort te hove thans verheven.
140 Als dan 't ghelt beghint te smalen 3)
so siet men sommighen nederdalen
van de hoghen in dat lagbe,
dit moech die mercken alle daghe.
Hier om soude sijn eendraehtich
145 groote heren ende machtich;
als sy versoenen so is 't gedaen.
Hierin so mochte wijsheit verstaen,
woudijt selve wel bevroeden
1) Nyewes, nederwaarts. 2) SckalJce, minister, liofbeambte, zoo als nog
in Mareschalk. 3) Smalen, verminderen.