Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
2e TIJDV. 2e ged- 1100—15Û0.
dat elck die waerheit brachte voort,
't soude op 't laut ende in die poort
menighen mensche vromen 1) seer;
want loghen die comt voor den Heer
75 daer si malcanderen mede bederven,
Eick soudt gaem te hove verwerven
t' sheren huid 2) ende sinen dienst,
nochtan waer 't hera talre sienst 3)
dat sy leefden in 't ghemaet;
80 want sulck die comt tot hogher staet
dat hi namaels moet besuren,
dat doetet rat van avonturen
drayet om in corter tyden,
dien siet men varinc 4) nederglyden,
85 die daer boven was geseten;
dat mach elc mensche weten
wouden sy 't merken ende verstaen.
Ende als het rat is omme gegaen
so comt die laechtste in groter stat,
90 entie gheen die boven sat
dien en doet men dan gheen ghenade;
want si gedenken ouder daden
die daer boven sijn geclommen.
Hierom slachten sy na den dommeu
05 dese partien alle beyde;
dat is dus sere met onbescheide
werken als 't hem beuren mach.
"Waer hoerde iemant ofte sach
alsulc wonder als er nu gheschiet
100 sint dat God hem crusen liet.
Want Adam was ous eerste vader
ende wi sijn broeders allegader :
hierom is het boven maten
dat si dus sere malcanderen haten,
105 die eendrauhiig souden wesen.
Dit waei- een wonder of te lesen;
want dut kint schcit van der moeder,
men siet daer strydeu twe gebroeder
ondcrliiigen met party eu.
1) Vroment baten, helpen. 9J) Slieren hulde^ des vorsten gunst. 3) Hem
(hun) talre sienst, dienstiger. A') Farine, spoedig, snel.