Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
rom. letteren. spraken van eist. aard. 113
die machlich waren ende vry,
Hertoghe Willem maectse heer
40 in Hollant ende dede hem eer;
want si en mochteu nergens bet bestaden. 1)
Daer na wertet haer geraden,
dat sy 't selve wilde behouden.
Nu moechdi merken , bi wat schouden, 2)
45 dat het volk begons te scheiden.
Dat dede die strijdt twisken hem beiden,
als ghi hier nae wel moecht versimien.
In 't eerste hulde 3) men der keiserinnen ;
daer na den hertoghe horen soon,
50 die veel eeren was ghewoon
die wilen sijn daghen waren goet. 4)
God stercke noch dat edel bloedt,
dat bidt ic hem met ynaicheden.
Der vrouwen siel moet God bevredeu,
55 die is sint van aertrijcke gevaren. 5)
Nu willic u allen openbaren
waer of dat quame de partyen.
Die een wilde mitter vrouwen lyen, 6)
ende dander by den hertoghe bliven.
60 Dus quam in Hollant dat eerste kiven ;
desgelijc in Seeland mede.
Nu en macliter helpen soen noch vrede,
die een en slaet den anderen doot
ende sulc die wordt van haven bloot
65 om deser partyen, die men draecht.
Die een misdoet, die ander claecht,
dus rusten si cleyn tot allen tyden.
"Van deser plaghe an beyde syden
is loghen 't eerste fondament;
70 waren wi allen al soe bekent
1) Bestaden y besteden, aan den kost helpen; met andere woorden :plaatsen /
aan een graafschap helpen, een ambt bezorgen. 2) Schonden, schuld; lic
hier boven, bladz. 109, en lees ter dezer plaatse, oorzaken, 3) Hulde,
huldigde, te weten: men nam de keizerin als landsvrouw aan. 4) Die wilen
sijn daghen, enz. d. i. Willem V, die weleer en toen hij nog gezond was,
eene gelukkige regering had; thans verkeerde hij in staat van krankzinnigheid,
en daarom voegt de dichter er bij: ttOod sterke hem,» enz. 5) 13 Janij 1386.
ß) Lgen, gaan.