Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
waren by des graven tiden ,
daer God die siel of moet verbilden ,
5 die in Henegouwe starf; 1)
want hi met wijshcit sere veiwarf
dat al sijn volck was wel in vreden,
beyde op 't lant ende in die steden,
't Was eendrachtieh waer men quam
10 doe hem God sijn leven nam,
den edelen graef van Hollant,
die verre ende nae was wel becant,
beyde in doeehden ende in eren.
Doe ghinc 't haestelic verkeren
15 als hi wel selve schreef; 2)
want sijn soen, 3) die na hem bleef,
die leefde seer in overmoede.
Dat dede hi was van hoghen bloede
van beyde syden wtgeboren , 4)
20 die hielt sijn volck alhier te voren
utermaten scer in dwanghe.
Na deser tijt en wat 't niet lange
Iii en bleef optie Vriesen doodt.
Daeracn geschiede jammer groot;
25 want al sijn volck liet hi in rouwe;
doe quam dit lant an eenre vrouwe, 5)
dat was des keyzers wijf van Eome;
waer mocht men enich hogher uoeme
in kerstenhede dan 's keysers wijf?
30 Nu quam in Hollant mcnich kijf
siuts dese vrouwe was ontfaen,
dat mach men meuichsins 6) verstaen;
doch weet men wel die rechtichhede
buten 's lands ende binnen mede ?
35 Wilt men 't merken bi ghelijcke;
die keyser van den Eoomsche ryke
daer hadde dese vrouw kinderen by ,
1) Graaf Willem III. 2) In zijn testament schijnt hij verdeeldheden
voorzien te hebben. 3) "Willem IV. 4) Wtgehoren, uit hoghen bloede,
latinisme, Ex g ener e nobili. 5) Margareta, zuster van den overleden graaf
en echtgenoot van keizer Lodewijk van Beijeren. 6) Menichsins, op meniger-
wijze, dus verschillend.