Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
rom. letteren. spraken van hist. aart). 111
derland, zoo als Van Goede Heeren, waaruit de twee volgende
besehouwingen genomen zijn :
Wülem IV. 1345.
♦Doe seiede daer jammer ende clagben
binnen sinen lande, in corten tyden;
't volc ghinc ouderlingen striden,
die heren seheyden in II partien.
Men ghinc den huusman soe castien,
dat hem rouwen mocht sijn leven,
had hi scat' of goet te gheven,
't eerste rumen was hem best.
't Ghinc soe wonderlijk int lest,
dat niemant en wiste waer onthouden,
die buten slote wonen souden;
dus wast een wout sonder ghenade. r
Willem V.
Daerna quam bi wisen rade
een edel heer, wel jonc van daghou;
bi ghinc die bosen soe verjaghen,
dat hem die goeden quamen by,
en maecten sint die straten vry,
die te voren onveilich waren.
Dese edel heer van jonghe jaren,
die heeft verworven ryken loff,
waer men quam in eenighen hoff;
men seide: tis een edel heer,
hi batet quaetheit, hi minnet die eer;
sijn volck, dat isser by verheueht.
Een heer, die metter jongher jeucht
een naem van eeren can ghewinnen,
dat is een boechlie beghinnen.
Van meer belang is het volgende over den oorsprong der hoeksche
en kabeljaauwsche geschillen 1).
Hoe d'eerste Partien in Holland quamen.
Groet wonder mochten si nu vertellen ,
die hier te voren ionghe ghesellen
1) Voor den loop der geschiedenis vergelijke men onzen Leiddraad tot de
Algemeene Geschiedenis van het Vaderland; Utrecht, hij Kemink\en Zoon.