Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ontwee stiken toter hant,
ende meneeh vellen in dat zant.
Daer was ghedaen meneeh ontmoet,
60 dat vreselike was ende goet,
menech avontnere sach m'er liden,
diewile den ridders t' eenen tiden.v
Op die wijze gaat het verhaal voort, en geeft, aan de hand
van Dares Frygius, vooral dat geen, wat bij Benoit de St. Maure
of niet vermeld of minder uitvoerig behandeld is. Het geheel ein-
digt met den dood van Hector.
Seghelijn van Jerusalem,
door Log Alte.
Wie Loy Alte was, is zoo goed als geheel onbekend; maar van
zijne vertaling Seghelijn van Jerusalem zijn drie gedrukte uitgaven
voorhanden. Ware ook dit boek thans min zeldzaam, het zou
nogtans geene vernieuwde belangstelling kunnen opwekken. In den
vorm eener riddergeschiedenis, waarvan Seghelijn de held is, bevat
het de ontdekking der reliquien van Christus lijden en sterven,
brengt deze naar Rome, en zoekt de christenheid tot vereering
dezer allezins apocryphe oudheden op te wekken.
Men oordeele uit het volgende; het tooneel is te Rome ten
tijde van Constantinus:
i-Op ten andren dach daer naer,
ghingen binnen Rome ghemeyn
die groote cloeken ende cleyn
alle luyden ende maecten geschal;
5 dies die lieden verwonderen al;
want dat nyemant verweren 1) mochte,
't was teghen 't heylichdora , dat hi brochte
die edel ridder goet van live,
Bi luyden hem teghen der daghen vive.»
10 Helena viel in innighe gebeden,
om te weten die waerheden,
wat dat luyden bedieden mochte.
Een engel haer die bootscap brochte.
1) Tenteren, verhinderen.
A