Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Frieel van Troye,
door Seghere f diere God gaf.
Van Maerlant schreef een Troyaensche Oorlog hier boven met
een enkel woord vermeld. Hij verbeeldde zich uit goede bronnen
te werken en eene wezentlijke geschiedenis te geven , en met der
daad gaf hij een roman, tot heden toe slechts bij fragmenten bekend.
Seghere, diere God gaf (Deodatus), leefde, naar ons inzien,
kort vóór of gelijktijdig met Maerlant, en wordt door dezen in
den Spieghel historiael als een fabeldichter genoemd, wiens
Tfieel van Troye uit leugenen en fictie bestond. Even als Maerlant
had hij den zoogenaamden Dares Frygius en den franschen dichter
Benoit de St. Maure gevolgd, en, even als zijn berisper, over de troy-
aansche helden niet veel meer dan een roman te zamen gesteld. Dit
Frieel is in zijn geheel voorhanden en voor eenigen tijd uitgegeven.
Het bestaat uit vijf zangen, die echter niet alle door Seghere vol-
tooid werden. Hij bragt dien arbeid slechts tot op de helft van den
derden zang, zoodat wij de wederhelft aan een geheel onbekende te
danken hebben.
De eerste zang vangt aldus aan:
#Dies es leden 'meneghen jaerdach,
dat 't grote heer voor Troien lach.
Een deel van dat daer geschede
hebben ghehoert vele liede;
5 maer die 't romans 1) maecte ende bescreef,
hi vergat, in weet hoe 't bleef,
een deel der beste avontueren.
Yan diepen grachten, van hoghen mueren,
die seone waren, vast ende goet,
10 was Troyen herde wel behoet.
Daer was die bloeme van ridderscepe,
overlant comen ende scepe ,
van meneghen verre vreemden lande
soe vele ende soe menegher hande.
15 Die de princen horden bi namen
noemen, die daer te secourse quamen,
sonder die si met hem brachten,
men soudt over loghene achten.
1) H Bornant, te weten Benoit de St. Maure, die in het Waalsch of Franseh,
dus in de langue romane, den Troj-aanschen Oorlog beschreef.