Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER OUDE LETTEREN.
EEUWEN VAN BARBAABSCHIIEID VOOB DE HTVOEEIKG VAN HIT
CHRISTENDOM.
le Tijdvak, tot 481.
Taal, Zeden , Godsdienst, Poëzij.
De Nederlanders zijn van oorsprong Germanen, en spreken de
Duitsche taal in zachter dialect. Dit dialect, het Dietseh der mid-
deleeuwen, is van het Nedeiduitsch onderscheiden, en wordt thans het
Nederlandsch genaamd. Aanvankelijk was het plat en ruw, zooals
de zeden en gewoonten des volks , welke echter, in vergelijking
met die der Romeinen, van veel goede hoedauigheden getuigden.
Alle wezentlijke beschaving ging in dit land van het christen-
dom uit. De vroegere godsvereering, in de PoHisckeea Ae Proza Edda
omschreven, had wel eene dichterlijke zijde, maar ontaardde niet-
temin in veelgodendom , en was met allerlei bijgeloovigheden op
eene grof zinnelijke wijze vermengd. Vóórdat het evangelie gepre-
dikt werd, viel er derhalve aan geene beschavende letterkunde te
denken.Behalve eenige volksgezangen, die verloren gingen, had men
geene jaarboeken of geschiedenis. De priesters noemde men Druiden,
en, voorzooverre zij tevens zangers waren, Barden. Velen hunner
konden schrijven, en dat scheen tooveren te wezen voor den grooten
hoop.
De Romeinen, die destijds .over Nederland heerschten, waren
veel beschaafder dan onze voorouders: zij bezaten eene rijke en
bloeijende litteratuur; maar, door het verschil van taal en de verwijde-
ring tusschen overwinnaars en overwonnenen steeds onderhouden,
kwam de meerdere kennis der eersten tot de laatsten niet over,—
immers niet in dien graad, dat de natie kon worden geromaniseerd.
Christendom. De Bijbel.
In het begin van dit tijdvak was Christus op aarde verseha-