Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l'.Ji "L-UUJ^J
rom. letteren. gemengde romans. 103
tusschen Houthorst ende Everdhigen : 1)
daer sagen wi dat' voor ons gingen
een merrie root, ende haer vole,
5 dat so swert was als een eole,
ende vet, vier maenden groot.
Isegrim was vol na doot
van honger, ende bat mi, dat ic liep
totter merrie, ende haer aen riep,
10 of si tvole woude vercopen ?
Ic haeste mi, ende ic ginc lopen
totter merrie, ende vraechde haer dat.
Si seide mi, si vercoftet mi om een scat.
ic vraechde haer, hoe sijt woude geven?
15 si sprac: //Reinaert, het staet gescreven
achter onder minen rechter voet.
Sidi van clergien2) vroet,
ende wildijt sien ? ic laet u lesen.»'
Doe hoordie waer si woude wesen.
20 Ic seide: //neen, in goeder trouwen.
Ver 3) merrie, het mocht mi rouwen; -
ic en can lesen niet een vere, 4)
ende te copen ic ooc niet en gere
% dat nu is u enieh kint.
25 Isegrim heeft mi hier gesint,
ende wist gerne hier af dat ware.*
j-So laten selven dan comen hare,
(sprac si) ic sals hem maken vroet.
Ic seide: »ic sal.* Ende metter spoet
30 liep ic daer Isegrim sat:
ie seiden: *Oom, wildi eten dat
van den volen , so lopet sere
totter merrie; si verbeit, u ter ere;
si heeft onder haer voet gescreven
35 den coop, hoe sijt wil geven.
Si woudet mi hebben lesen laten:
maer wat soude mi dat baten,
want ic een letter kenne niet ?
1) Eouthorst, of Bouthukt, een bosch, en Everdingen (Elverdingen), een dorp ,
gelegen tusschen Tperen en Dixmude. 2) Clergien, van clergieti vroet, ge-
letterd tijn^ Latijn verstaan. 3) Fer, vrouwe 4) Fcre, eene pennestrcek.