Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ende dor recht ende dor genaden,
ontfermt u der groter scade
die mi Eeinaert heeft'gedaen,
(^70 daer ic af dicken hebbe ontfaen
groter lachter ^^ende verlies/'
Eeiuaert had do vrouw van Isegrim mishandeld, zijne kinderen
van het gezigt beroofd. Er was daarna een dag bepaald, waarop
Eeinaert zijne onschuld bewijzen zou; maar naauwelijks waren de
reliquien ter tafel gebragt, waarop de vos den eed moest
doen, of hij was het ontloopen. Daarna bedroog hij den wolf; ja,
al ware al het laken, dat men te Gent vervaardigt, perkament,
zoo zou er nog te weinig zijn, om er zijne misdaden in te be-
schrijven.
//Doe Isengrijn dit hadde gesproken,
stont op een hondekijn, hiet Cortois,
ende claghede den coninc in francois:
Hoet so arem was, wiie ere,
dat alles goets en hadde merc
in ene winter, in enen vorst,
dan alleene eene worst,
ende hem Eeinaert, die felle man,
die selve worst stal ende nam.*^
Zoo gaat het voort: een ieder doet zijn beklag, zelfs Cuwaerde,
de haas, die nooit eenig dier misdeed, had tegen Eeinaert groote
bezwaren in te brengen. Eeinaert toch zou hem eenig onderrigt
geven, en vervolgens in staat stellen, om kapelaan te worden; maar
terwijl zij te zamen Credo zongen, knelde de meester den leerling
zoo vast, dat hij niet weg kon, en zou er het leven bij verloren
hebben, had Paneer, de bever, hem niet ontzet. Het verder beloop
van deze vertelling is hier boven met een enkel woord aangeduid,
en beveelt zich door eenvoudigheid aan. Overigens ligt het schoone
van dezen satirischen roman niet zoo zeer in de opvatting van
het geheel, als in de geestige bewerking der bijzonderheden.
Om daarvan eenig denkbeeld te geven, nemen wij bier een der
avonturen over, te weten:
Van Reinaert en Isegrim.
yWi quamen gaende, ic ende hi