Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eom. letteren. gemengde romans. 101
Al begripic 1) die grongaerde 2)
ende die dorpren eaitie doren
ic wille , dat die ghene horen, 3)
35 die gerne pleghen den eren
ende haren sin daer toe keren,
dat si leven hoofschelike
sijn si arem, sijn si rike,
diet vöTstaen met goede sinne.
40 Nu hoort, hoe ic hier beginne.
Het was in enen Sinxendage 4)
dat beide boseh ende hage
met groenen loveren waren bedaen.
Nobel die coninc hadde gedaen
45 sijn hof craieren 6) overal,
dat hi waende, hadde hijsgeval, 6)
houden im. wel grote love.
Boe qiiamen tes conincs hove »
alle die dieren, groot ende clene
50 sonder 7) Vos Reinaert allene.
Hi hadde te hove so vele misdaan,
dat hire niet dorste gaen;
die hem besculdich kent ontsiet. 8)
Also was Heinaerde gesciet;
55 ende hieromme scuwedi sconinx hof,
daer hi in hadde eranken lof.
Doe al dat hof versamet was
was daer niemant sonder die das,
hine hadde te claghene over Reinaerde,
60 den feilen, metter roden baarde.
Nu gaet hier op ene claghe.
Isengrijn 9) ende sine maghe
gingen voor den coninc staen
Isengrijn begonste saen
65 ende sprac //Coninc here,«'
dor u edelheit ende dor u ere,
1) ^éyrijoic, werkw. è/'yrïptfn, berispen. 2) Qrongaerde, kuorrigen, lasteraars.
3) Ic toille enz. Ik wil dat zij alleen mijn gedicht hooren lezen, die eenig
begrip van zulke dingen hebben en zich met beleefdheid gedragen, 4) Sinxen,
pinkster. 5) Craieren, bijeenroepen. 6) Dat hi waende, enz., omdat hij voor-
nemens was, indien *them mede viel. 7) Sonder, behalve. 8) Ontsiet, neemt
zich in acht, is bevreesd. 9) Isengrijn of Isegrim, de wolf.