Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
De dichter vangt aldus aan:
//Willem, die Madoc maecte,
daer hi dicken omme waecte,
hem vemoeide so haerde
dat die geeste van Reinaerde
5 niet te recht en es gescreven.
Een deel es daer after gebleven:
daerom dedi de vile 1) soeken ,
ende heeftse na den Walsehe boeken
in Dietsche aldus begonnen.
10 God moete ons siere hulpen jonnen!
Nu keert hem daartoe mijn sin,
dat ik bidde in dit begin,
beide den dorpren 2) en ten doren, 3)
ofte si comen daer si horen
15 dese rime ende dese woort,
die hem onnutte sijn gehoort,
dat sise laten onbescaven.
Te vele slachten si den raven,
die emmer es al even maisch:
20 si maken sulke rime valsch
daer si niet meer af en weten
dan si doen, hoe dat si heten
die nu in Babilonien leven; 4)
daden si wel, si soudens begeven. 5)
25 Dat en seggic niet dor minen wille ;
mijn dichtens waer gebleven stille,
ne hads mi ene niet gebeden,
die in groter hovescheden
geemc keert hare saken:
30 soe bat mi, dat ic soude maken
deze avonture van Reinaerde.
l) Vitey latijn vila, levensbeschrijving. 2) Dorpren, dorpelingen, het
latijnsche Vilani, dus onbeschaafde boersche lieden. 3) Doren, dwazen.
4) De dichter wil dat men zijne verzen onbescaven, onveranderd zal laten,
en beweert, dat de verbeteraars er geen verstand van hebben. Noch in deze
lezing, die van Willems gedrukte uitgave,noch in het zoogenaamde hollandsehe
handschrift, dat wij vroeger volgden {Bijdragen tot de Oude Letteren der Neder-
landeit)i is dit gedeelte van den tekst bijzonder duidelijk, h) Begeven