Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 2e tijdv. 2e ged. 1100—150 .
eene reeks oude en nieuwe verhalen, waaronder enkele fraaije eu
onderhoudende vertelsels, maar slechts zeer gebrekkig tot een
geheel verbonden. Een dezer sprookjens vangt op schilderachtige
wijze aldus aan:
De Gouden Tijdé>
#In den tijdt ons eersten vader
ende onser moeder beide gader,
doe vant men getrouwe minne,
sonder giericheit van sinne.
5 Deen geerde den andren niet
te rovene als men nu pliet. 1)
Die lieden so weeldrich niet ne waren,
van eledren noch van spisen si waren;
si raepten castaengen in dat wont
10 ende ander cruut menich fout,
dat si aten vore visch vore vleesch.
Na vrijn en deden se ghenen eesch,
si dronken born 2) simpelment,
si ne wisten van clareit 3) een twent.
15 Noch toe en hadde gegaen noit ploech,
die erde bi hare selven droech,
ghehjk dat si God pareerde,
ende al bi sinen wil viseerde,
daer si af namen oec hare noet.
20 Si en aten coken no broet,
salm no store noch selke waren.
Si eleedden die veile metten haren,
ghelijc si van den beesten quamen.
Cruden ende loveren dat si namen
25 ende maecten loedsen daer si in laghen;
ende in die roken 4) dat si plaghen
holen te makene, daer si in meest
in plaghen te vliene doer den tempeest.
Maer alse leden 5) was dat weder
30 ende seone ende suete die lucht werd weder,
sodat elc voghel dien dach
smargens gruette, als hine sach.
1) Pliet, doet, werkw. P^yte. 3) Born, bronwater. 3) Clmdt, eene soort
van wijn. 4) Roken, rotsen. 5) Leden voorbijgegaan.