Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Godsdienst. "Willem I. Opstand tegen Philips II. Schei-
ding der Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 1500-1584.
II TIJDVAK. — Republiek der Vereenigde Nederlanden onder den
invloed der Herleving en Hervorming. Spaansohe Neder-
landen onder den invloed der Herleving en het gezag der
Katholieke kerk. Hoogste bloei in het Noorden. Verval in
het Zuiden. 1584-1702.
III TIJDVAK. — Republiek der Vereenigde Nederlanden onder invloed
der Pransche letteren. Oostenrijksche Nederlanden bij toe-
nemenden achteruitgang. 1702-1795.
IV TIJDVAK. — Omwenteling. Nederland door Prankrijk beheerscht
en vernietigd. Vernieuwing , worsteling en zegepraal der Ne-
derlandsehe letteren. 1795-1813.
V TIJDVAK. — Verlossing van al de Nederlanden. Hereeniging
onder Willem I. Meerder gebruik der landtaal. Hoogere
verheffing der litteratuur. Voortdurende vooruitgang, ook na
de scheiding der beide hoofddeeleu des rijks. 1813-1848.
Reeds uit deze verdeeling in tijdvakken kan men bespeuren ,
dat wij de geschiedenis der Letterkunde zoo naauw mogelijk in
verband brengen met die van het Vaderland, en de eene door de
andere wenschen op te helderen; verder, dat wij, van eenen voort-
durenden vooruitgang overtuigd, hel Evangelie boven de Edda
stellen, en de raiddelceuwsche beschaving boven het heidendom.
Zoo ook het leenstelsel boven regeringloosheid en dwingelandij; maar
de privilegiën en grondwetten boven het leenstelsel, en de hervor-
ming der godsdienst met de herleving der oude letteren, als een
triumf van het vrije onderzoek, boven alles wat voorafging.
Het kan niet anders, of deze beginselen moeten een' grooten in-
vloed hebben op onze beschouwing der Letterkunde en zullen ons
leiden tot erkenning van het schoone en goede, dat in ieder
tijdvak en in eiken toestand aanwezig was, zonder nogtans in
die dwaze vereering te vallen van het geen versleten en afgeleefd
en door iets beters vervangen is.