Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
lijk dunr verkocht wordt, maakt zulks deze visch
nog al van veel waarde.
In de ingewanden van den pot - visch wordt ook
het Amher-gris , {^Ambra grisea) gevonden, hetwelk
eene aardharstige zelfstandigheid is, eene grijze of
aschgraauwe tleur heeft, en doorweven met zwarte
vlekken en aders, ligt en wrijfbaar is. Men vindt
het ook wel op zee drijven, of op het strand gewor-
pen, als wanneer het voor een uitwerpsel van den
pot-visch te houden zij. Het Amber-gris wordt wel
in de geneeskunde, onder de specerijachtige en kramp-
stillende middelen aangeprezen, maar wordt thans zeld-
zaam als zoodanig gebruikt, maar meest als reukwerk
gebezigd, en daarvoor zeer duur verkocht.
Wat het gebruik van de walvisschen , bij de bewo-
ners van Groenland, betreft, deze eten derzelver
vleesch, en drinken de traan, die zij van derzelver
spek bekomen. Van de huid dezer dieren maken zij
zolen voor hunne schoenen; van derzelver darmen
hunne hemden, en van derzelver pezen koorden voor
hunne bogen.
Jah. Vader! Gij spreekt van nog andere soorten
van walvisschen, het zoude ons aangenaam zijn, ook
iets van dezelve te vernemen,
Reisiiabt. Gaarne voldoe ik, te dezen opzigte,
mede aan ulieder verlangen, — Behalve de Groen-
landsche walvisschen, bestaan er nog de volgende soor-
ten , die tot hetzelfde geslacht behooren, en allen twee
blaasgaten hebben, als:
Be IJs-Waluisch, ot Noord-Kaper. Dezelve wordt
de noord-kaper genoemd, omdat hij zich omtrent