Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TADERLANDSLIEFDE.
Coevorden veroverd in 1672.
Reijhart. Het verheugt mij kinderen, dat gij
zooveel prijs stelt op de groote daden door onze voor-
vaderen , tot welzijn van het lieve vaderland , verrigt.
Bij hun vertrouwen op God en de goede zaak, voegden
zij moed en beleid. Dat getuigt, behalve zoo menig
edele trek uit den tachtigjarigen oorlog, ook het
rampspoedige maar roemvolle tijdperk van 1672, toen
Frankrijk , Engeland, Munster en Keulen zamen-
spanden, om ons vaderland te bederven. Van alle
zijden aangevallen, moesten aller krachten worden
ingespannen om eenen overmagtigen vijand te keeren.
Roemrijk streden onze helden ter zee en hielden daar
den vijand in ontzag. Maar te lapd hadden wij
groote tegenspoeden. De Bisschop van Munster en
de Keurvorst van Keulen hadden den llie*» Julij,
1672 , Coevorden ingenomen en rigtten groote ver-
woesting in de provincie Groningen aan. Dit kon
men niet beletten, tenzij men kans zag, Coevorden
weder te herwinnen. Dit kon echter niet dan door
list geschieden, en hierbij was een man behulpzaam,
wiens betrekking in de maatschappij in geenen deele
in hem den krijgsman zoude doen vermoeden; maar
wien Vaderlandsliefde aanspoorde, om zijne talenten
ten dienste des lands aan te wenden.