Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
In bet najaar bespeurt men den haring ook in eene
groote menigte in de Zuiderzee, waarin dezelve dan
ook veelvuldig gevangen, en hier te lande, onder de
benaming van Y-Bokking verkocht wordt. Het van-
gen cn verkoopen van den haring, onder deze bena-
ming , verschaft mede aan vele menschen een meer of
min aanzienlijk voordeel, en aan eene menigte ecm'g
broodgewin.
Eindelijk vangt men den haring nog aldaar, in
het voorjaar, in menigte; maar alsdan is dezelve ver-
magerd , op het slechtst en niet gezond. Peze wordt
dan voor weinig geld, onder den naam van Pan-
Haring, verkocht.
De kinderen bedankten hunnen vader voor de mede-
deeling van deze bijzonderheden , en betuigden nu de
reden te begrijpen, waarom er zoo veel belang in deze
visscherij gesteld wordt.
Op eenen anderen dag waren de kinderen, na den
scliooltijd, weder bij hunnen vader, en nu zeide
Keesje. Wij hebben ook een grooter schip zien
liggen; waartoe worden de zoodanige gebruikt?
Reiiuabt. Dat was een onbruikbaar geworden
schip, en wel zoodanig een schip, als gewoonlijk tot
de walvischvangst gebruikt wordt.
Ji5. Vader! ik heb wel gehoord, dat de walvis-
schen zeer groote visschen zijn; gaarne zouden wij
hiervan eenige bijzonderheden weten.
REisnAKT. Om aan uw verlangen te voldoen, zal
ik u dan eenige merkwaardigheden mededeelen, wegens
den JValvisch, cn de: