Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
een gedeelte, ten zuidwesten naar hel Kanaal. Deze
togt geschiedt evenwel langzaam, en er blijft veel van
die visschcn op de genoemde hoogte, zoodat de haring-
visschers in de gelegenheid zijn, om gedurende den
geheelen tijd, dat die visscherij duurt, dezelve op cn
omtrent de reeds vermelde plaats te vangen.
Tegen het begin van September, liggen er aan de
aan zee gelegene dorpen nog andere schepen, welle
men Pinken noemt, gereed, om op het vangen van
den haring, welke den naam van Bokking bekomt,
uit te gaan; welke visscherij, de Versch - Haring-
Visschenj geuoemd wordt.
De bepaalde dag van het uitzeilen dezer vaartuigen
is, weer cn wind dienende, op den 14'ien September.
Vooraf heeft, even als voor het uitzeilen der haring-
buizen, eene daarop toepasselijke Godsdienstoefening
cn gebed plaats, en op den dag tot het uitzeilen be-
stemd , worden die zeedorpen, door eene menigte der
bewoners van de naburige steden en dorpen bezocht. ■
Door de visschers, waarmede deze schepen bemand
zijn, wordt nu de haring op de kusten van Engeland
in diep water gevangen, dezelve wordt wel gezouten,
maar niet gekaakt en dus anders behandeld, dan de
haring, die met de haring-buizen gevangen wordt;
dezelve wordt, zoo spoedig als mogelijk is, naar land
gebragt, en onder den naam van versclien Bokking
verkocht; ook wordt dezelve, in daartoe geschikte hui-
zen of schuren gerookt, welke huizen of schuren, men
Bokkinghangen noemt. Deze visch wordt dan onder
de benaming van diepmaterschen Bokking of onder
dien van geraakten Bokking, verkocht.