Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
seilen twee liaringlmiien in zee geworpen, cn om
(Ie netten te kunnen herkennen, en het zinken van
dezelve te beletten, zijn zij overal met tonnetjes
bezet en vastgeboeid, dienende, door hunne zwaarte,
de buis tevens als een anker. Gedurende den nacht
zwemt de visch in de netten, en deze worden 'smor-
gens, een of twee uren na den opgang der zon,
opgehaald. Om de verwarring der netten voor te
komen, weet men de buizen zoodanig te schikken,
dat zulk oene verwarring geene plaats heeft, maar
elk zijne eigene netten behoudt.
Zoodra de haring gevangen is, dan moet dezelve
gekaakt, dat is, de kieuwen uitgenomen worden,
omdat dezelve het spoedigste bederven; vervolgens
moet zij wel gezouten en in tonnen gepakt worden,
dewijl deze visch aan een spoedig bederf onderhevig is.
Het kaken en inzouten van den haring, zoo als
zulks nu nog in gebruik is, werd omtrent het mid-
den der veertiende eeuw uitgevonden door willem
BEijE£Lszoos, geborcn te Biervliet in Vlaanderen,
en door dit middel, kan men den haring langen tijd
goed houden, en denzelven verzenden.
Als de haring uit zee aan land is aangebr.igt,
moet dien Sveder verpakt, en van zout veranderd
worden, hetwelk onder het opzigt van keurmeesters
geschiedt, die tot dat einde zijn aangesteld. Deze
moeten zorgen, dat dit verpakken en van zout ver-
anderen van den haring geschiedt, zoodra dezelve
aan land is aangebragt; alsmede dat de haring niet
verkocht wordt, dan nadat die een bepaald getal
dagen in hef zout gestaan heeft; en dat dezelve niet