Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
en behoort onder de trekvisschen, die jaarlijks, op
gezette tijden, komen cn vertrekken. In het begin
van Junij wordt men derzelver optogt, in de noor-
delijke zeeën, gewaar, waarin zij alsdad, in een
ongelooflijk groot aantal, bij vele scholen of in af-
zonderlijke menigte, zwemmen.
Omtrent dien tijd zorgt men, dat de schepen,
die tot de Zout-Haring-Vissclierij zijn uitgerust,
gereed zijn, en voordat dezelve uitzeilen, wordt eene
Godsdienst-oefening gehouden, welke, in eenige plaat-
sen , zoo als te Amsterdam en EnJchuizen in Noord-
Holland en elders, onder den naam van Buizen-
Biddag bekend is: bij welke de visschers en eene
menigte andere lieden tegenwoordig zijn, en waarbij,
om Gods zegen over de visscherij en het behoud van
volk en schepen, gebeden wordt. Nadat dit verrigt
is, gaan de visschers op den daartoe bepaalden dag
scheep, en zeilen naar zee; welke werkzaamheden
hierbij plaats hebben, hoe hartelijk het afscheid is,
en de zegenwenschen zijn, hebt gij gezien en gehoord.
Jas. Ja, vader! dat hebben wij , en verlangen
nu van de visscherij zelve meer te weten.
Reishabt. De schepen, welke men in Holland
tot die visscherij gebruikt, noemt men Haringhuizen,
en zijn tot de zeevaart zeer geschikte kloeke vaar-
tuigen , waarvan elk met veertien of zestien mannen
bemand is. Met tleze schepen zeilen de Hollandsche
visschers naar de Engelsche en Schotsche kusten, op
de hoogte van Yarmouth en Norifolk onder Hitland;
waar de vfsscherij door hen, kort na den längsten dag
of in het begin van den zomer, begonnen wordt.