Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 63
I
ï
en hartgrondige erkentenis voor de vaderlijke zor-
gen, die hij in zijne jonge jareri ondervonden had
d van de toenmalige regenten en regentessen van
het stads weeshuis.
Jaj. Hoe groot was die erfenis vader?
Reikhakt. Het zuiver beloop der erfenis, ten
voordeele van het weeshuis, bedroeg de aanzienlijke
som van een honderd en negentig duizend gulden!
Keesje. Wel verbazend, welk eene som!
Jaïsje. Maar vader! dat hij dankbaar was aan
Ij het weeshuis vind ik mooi, maar niet, dat hij zijne
familie geheel vergeten heeft.
Rewhakt. Die heeft hij niet vergeten. Behalve
deze aanzienlijke erfenis aan het geslicht, had hij aan
zijne familie in Friesland een legaat van f 58,000;
vier en twintig zijner slaven, behalve het genot der
vrijheid met eene som van 11,300 Indische guldens,
de door hem opgevoede kinderen benevens verdere
vrienden en betrekkingen te Batavia met eene som
van 59,000 dergelijke guldens beschonken.
Jassje. Is eene Indische gulden evenveel als onze
gulden waard?
Jab. Neen, zuster! een Indische gulden bedraagt
'( wel ƒ 1,25 van ons geld.
Reihhakt. Tevens had baljeé bepaald, dat ieder
kind, hetwelk zich goed gedragen had, boven het
gewone uitzet eene buitengewone belooning van 40 tot
60 gulden bij het verlaten van het huis zoude ont-
vangen , dat ieder wees , die, na het verlaten van het
gesticht twee jaren lang zich vlijtig en deugdzaam ge-
droeg, op nieuw een geschenk van / 20 tot ƒ60 zou