Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
61
sober kostje wonnen. Onze BitjEÉ had naauwelijka
den ouderdom van 10 jaren bereikt, toen hij reeds
met nog eenen jongeren broeder en twee zusjes ouderloos
was. Deze kinderen werden in het nieuwe stads wees-
huis opgenomen, waar onze baueé omtrent drie
jaren lang vader- cn moederzorgen wedervond. Na
verloop van dien tijd kwam hij bij den stads chirur-
gijn als leerjongen in dienst, en werd later tot knecht
bevorderd. Zijn goede aanleg, zijne vlijt en zijn goed
gedrag verwierven hem de toegenegenheid van allen ,
die over hem gesteld waren. Op kosten van het ge-
sticht , waarin hij was opgevoed , werd hij in 1771
voor twee jaren te Amslerdam bij den stads chirur-
gijn k. vas der düi5 besteld en vertrok na dien tijd,
nadat het weeshuis liem van alles voorzien had , als
tweede meester of chirurgijn met een Oost-Indisch
Compagnieschip naar Oost-Indië, van waar hij in
1778 terug kwam. Nog in dat zelfde jaar werd liem
den post van opperdocter aangeboden op het Oost-In-
disch schip de Vrijheid, waarmede hij reeds den
llden October 1778 weder in zee stak, van welke reis
hij in het Vaderland niet is weder gekeerd. Te Ba-
tavia stelde men zijne verdienste op zoo hoogen prijs ,
dat men hem in 1784 tot oppermeester of docter in
het Ambachtskwartier te Batavia aanstelde, en in
1784 tot chirurgijn-majoor van het eerste bataillon
infantarie aldaar bevorderde.
Jaitsje. Bleef hij altijd ongehuwd ?
Rekhabt. Neen! In hetzelfde jaar van zijne bevor-
dering tot chirurgijn-majoor, huwde hij met Mej. mabia
magdaiesa de viëshe, dochter van r. j. de viësltb