Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
maatschappelijk leven op de regte prijs stellen, leert zij-
ne verpligtingen kennen, de weldadigheid hoogschat-
ten , dankbaar zijn cn zijne medemenschen beminnen.
Menig kind werd in een weldadig gesticht eigenlijk
mensch, dat door overdrevene liefde en daar door
te slappe opvoeding der ouders, welligt op den weg
des verderfs geraakt ware. Ziedaar, mijne lieve kin-
deren .' eenige weinige der voordeden aangewezen,
die ook het vroeg sterven der ouders medebrengen
kan. Er is hierover evenwel nog veel meer te zeg-
gen ; maar uw verstand is nog te weinig ontwikkeld,
om dit alles te begrijpen , later zullen wij wel eens
gelegenheid vinden, hierover breeder te spreken.
AiiEB. Hartelijk dank, vader! voor uw aangenaam
onderrigt, wij zullen het nooit vergeten , en al ware
het, dat wij (het geen God toch verhoede!) eenmaal
weezen moesten worden, dan zal het ons ten spoor-
slag zijn, om ons uwer waardig te maken.
Reikdabt. Dat geve God, mijne kinderen! En nu
wil ik u de geschiedenis van een' man verhalen,
die met regt een dankbare wees mag genoemd worden.
Jas. Wie was dat, vader!
Reishart. Deze brave man heette jacobds mabti-
Hrs baijee, en was op den September 1752
- Leeuwarden geboren. Weet gij, waar die stad
ligt, keesje?
Keesje. O ja, vader! Leeuwarden is de hoofd-
stad van de provincie J^riesland ik heb van dezelve
eene fraaije beschrijving in De Aardbol gelezen.
Reishabt. Goed zoo! Zijne ouders waren brave
burger lieden, die in het houden cener breischool het