Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
verkeerde uitkomsten zoude geleid hebben. Dit wijze
en liefderijke in de leiding Gods is evenwel niet altijd
zoo spoedig te ontdekken, er moeten soms jaren,
menschelijke leeftijden, ja! eenwen verloopen eer de
groote, wijze en goede bedoelingen , van God voor ons
in helder licht staan, maar eenmaal worden zij den
mensch zeker in het klaarste licht voor oogen gesteld,
ter beschaming van zijn ongeloof of ter versterking
van zijn geloof. Maar heeft hij dat zeker geloofd,
op God vertrouwd, op den Heer zijnen weg gewenteld,
dan zal hem in deit Hemel openbaar worden, wat hem
hier nog duister, is, en daar, in Gods nabijheid, zal
hij dankbaar belijden: Wat gij deedt o God! was
welgedaan! Ofschoon nu zooveel in Gods weg met ons
duister blijft, wij zien evenwel menig lichtpunt, dat
ons tot baak verstrekt. Vooral is dat ook op te mer-
ken in het vroege sterven van ouders, die hulpelooze
kinderen achterlieten. Gods voorzienigheid had daar
wijze oogmerken mede, bijvoorbeeld: de ouders waren
soms voor de zware taak der opvoeding niet berekend,
waarom God hen vroeg wegnam , om die taak aan ande-
ren toe te vertrouwen. Hoe vele weezen zijn er niet ge-
weest , die tot geluk en zegen des menschdoms verstrekt
hebbefl; maar die zeker de kracht en het vermogen
daartoe niet zouden hebben verkregen, had God hun
de middelen niet verschaft om dat standpunt te berei-
ken; welke die volharding, die ontbering, die aanwen-
ding van eigen krachten, dat worstelen tegen gevaren,
die overwinning van zwarigheden niet zouden geleerd
hebben in het ouderlijke huis, omdat daar de gelegen-
heid niet bestond. Hel weeskind leert de waarde van het