Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Rbikhakt. Dat waart gij zeker kinderen. Maar
ook dan zon er wel weder voor u gezorgd worden,
want de Vader in den hemel, die geen zijner schepselen
vergeet, zoo u niet verlaten. Zijn oog zou u bewa-
ken , zijne hand zou u beschermen. Leer vroeg op
Hem vertrouwen, hij zorgt meer dan een aardsche
vader zorgen kan.
Jaj. Maar, vader! dit alles wil ik wel gelooven,
dit alles is goed, en evenwel, die liefderijke en wijze
Vader in den hemel, die het zwakke hulpelooze kind
ouders gegeven heeft, die, zoo als gij gezegd hebt,
alleen in staat zijn, voor hun kroost zoo veel te doen
als er vereischt wordt, om het op te voeden en te
verzorgen; die zelfde vader neemt zoo vele ouders van
hunne kinderen door den dood weg en laat die arme
kinderen verlaten en hulpeloos achter. Is dat ook
liefde, is dat ook wijsheid?
Reishabt. Ik moet hierop met ronde woorden: Ja!
zeggen. Wat God doet is welgedaan. Hoe schijn-
baar strijdig met de liefde en wijsheid, welke wij den
Schepper toekennen, de weg van God ook is, langs
welken hij het menschdom leidt, het einde is altoos
wijsheid en liefde. Ons beperkt verstand, ons gebrek
aan doorzigt belet ons, vooraf die wijsheid en liefde
te berekenen of op te merken, maar als wij de uit-
komst gadeslaan dan moeten wij in de meeste gevallen
met gevoel van dankbaarheid tot de erkentenis komen :
Wat God doet is welgedaan. Zoo als God het be-
schikt heeft moest het juist zijn, om gelukkige uitkom-
sten te verkrijgen of een groot kwaad te verhoeden;
terwijl het opvolgen van onze inzigten tot onlieil of