Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
de leiding en verzorging der kinderen is zoo moeije-
lijkvereischt zoo veel geduld, komt den ouders op
zoo groote opoffering te staan, dat dan ook geene an-
dere liefde als de liefde der ouders in staat is, hier-
aan te voldoen. O het kind, dat vergeten kan, wat
het aan zijne ouders verschuldigd is, kan nooit op den
zegen van God in zijn volgend l^ven hopen. De hei-
lige schrift zegt er van: » Het oog dat den vader
s bespot, of de gehoorzaamheid der moeder ver-
»acht, dat zullen de raven der heeh uitpikken
1) en des arends jongen zullen het eten! (a) TVie
» zijnen vader of zijne moeder vloekt diens lampe
» zal uitgehluscht worden in zwarte duisternis, (6)
Maar kinderen, die beantwoorden aan de liefde en
teederheid hunner ouders, die hen liefhebben met
geheel hun hart, en die dankbaar zijn voor de zorgen
en opofferingen hunner regtgeaarde ouders, door n de
)(tucht des vaders te hooren en de leer der moe-
rt der niet verlaten, (c) die mogen staat maken
op de vervulling der woorden, welke God gesproken
heeft in zijne wet: » Eert uwen vader en uwe moe-
it der, op dat het u welga in den lande, welke de
)) Heer u geven zal.
Alles, [jnet aandoening') O, vader! nooit, nooit,
zullen wij vergeten, wat wij u verschuldigd zijn!
Jahsje. (snikkende) Wat waren wij ongelukkig,
vader I als wij u of moeder eens door den dood moes-
ten verliezen!
(a) Spreuk, XXX: Vs. 17. (b) Spreuk, XX: r». 20-
(c) Spreuk , 1: v«. 8.