Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Ueisuakt. Uwe aaudoening, Kinderen! is wel ge-
past, en, wanneer gij aan die merkwaardigheden ge-
denkt , erkent dan altoos de magt van den Opperbe-
stuurder aller zaken in dezelve, (a)
DE DANKBARE WEES.
Javsje. Ik denk nog gedurig aan die arme weesjes,
vader! die ons gisteren ontmoetten. Wat zijn zulke
kinderen toch diep ongelukkig.
Reiïuabt. Ja, gewis is het kind ongelukkig, dat
geene ouders meer heeft, daar het als dan de liefde
en teederheid mist, welke ouders alleen in slaat zijn
hunne kinderen te bewijzen. De wijze en liefderijke
Schepper heeft dat gevoel zoo diep in het ouderlijke
hart geplant, dat zells de ruwste en onbeschaafdste
mensch, die van alle gevoel ontbloot schijnt te zijn,
die voor alle aandoeningen van teederheid onvatbaar
is, in de liefde voor zijne kinderen eene verwonder-
lijke grootheid aan den dag legt. Zijn eigen leven
stelt hij aan alle gevaren bloot, om dat zijns kinds te
behouden. En hoe gelukkig is het niet, dat God dat
alles zoo beschikt heeft. De geboorte, de opkweeking,
(a) Ten tijde der viering van het tweede Eeuwgetijde
van het ontzet dezer stad, in 1774, is door de nederland-
sche dichteres van merken , een fraai Tooneelstuk, onder
den titel van: Uet heleg en ontzet der stad Leyden
vervaardigd; en later is door eenen der tegenwoordige
Nederlandsche dichters, m. westekman , mede nog een
dergelijk stuk uitgegeven.