Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
pot in de Schans b^ Lammen gevonden en meer an-
dere zaken tot het beleg en ontzet der stad Leyden
betrekkelijk, dan welke niet alle bij de stad aanwezig,
maar meestal in handen zijn van bijzondere personen.
Ziet daar, Kinderen! een verhaal van deze bele-
gering en het ontzet der stad Leyden ^ hetwelk nu
250 jaar geleden ïs, {a) en omtrent het welk ik, ee-
nigermate meer omstandig, dan in de andere verhalen
geweest ben.
Keesje. Wij betuigen u onze erkentenis, vader!
1 voor dit verbaal, en zijn niet alleen aangedaan ge-
s weest over den ellendigen toestand van de inwoners
der stad, maar ook over de merkwaardige omstandig-
heden, welke het ontzet hebben vergezeld. Jaïsje
heeft van aandoening, gedurende het verhaal, geen
woord kunnen spreken.
(a) De 250»® Vergadering van het ontzet der stad Leyden
werd den October 1824, volgens gewoonte, op eene
Godsdienstige wijze herdacht, terwijl op den 4den October
het vijfde halve Eeuwfeest op eene plegtige wijze gevierd
werd. Bij deze gelegenheid sprak Nederlands grootste
redenaar, de Hoogleeraar j. h. vam seb paim, des morgen»
i in de St, pieters kerk eene feestrede uit; terwijl het ove-
3 rige van dien dag aan volksvermakelijkheden gewijd was^
en met eene algemeene illuminatie besloten werd. Ook
werd er ter gedachtenis aan dit feest een gedenkpenning
geslagen, waarop aan de eene zijde het borstbeeld van
p. A. VAzr D£R vi^BF en aan de andere zijde dit versje ge-
vonden werd:
Daar 't kloek gedrag van LeydciCs held,
Nu vijfmaal vijftig jaren telt.
Zoo heeft het dankbaar nageslacht
Dit eermetaal hem toegedacht.
OctobéT^ 1824,
1