Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
In Let jaar 1661, is in de hoogelandsclie kerk, aan
den tweeden pilaar ter regterzijde van den Predik-
stoel, schuins over de regerings zitting, liet afbeeldsel
van burgemeester p. a. v. d< webp geplaatst, met
een bijschrift, in de Latijnsche taal, waarvan de in-
houd , in het Nederduitsch, dus is:
De Godvruchtige Naneven hebben dit marnieren
gedenhleeken opgerigt ter nagedachtenis van hun-
nen Grootvader
PIETER ADKIAAKSZ. VAR DEJft WERP.
Welke voor het welzijn van het Vaderland vele
gevaren heeft getrotseerd ^ die vele ambten in het
Gemeenehest heeft bekleed^ wien Leyden twaalf
malen burgemeester heeft gezien^ de staten van
Rolland y twee malen, een waardig Lid van hun--
ne vergadering, aan wiens standvastigheid, onder
zijn burgemeesterschap j de stad, twee malen bele-
gerd zijnde , verpligt is , dat zij kloekmoedig heeft
verduurd den Spanjaard, de pest, den honger,
onder het muiten van de burgerij , van hel gemee-
ne volk en de gewapende ruagt. Hij is geboren
te Leyden in het jaar 3529^ is gestorven in het
jaar 1604. Hij is gehuwd geweest met maria
DÜTTST TAS TOORHOüT, de dochter van frasciscüs.
JOAHflES'J VAS ASSEaDELPT.
PETRUS > ZOOSS VA5
ADRIAIüsj BARTHOIOMEÜS,
Op de Bibliotheek van de Hoogeschool, te Leyden,
bevindt zich eene afbeelding van den Jonkheer jouas
TAH DER DOES, in dit verhaal vermeld.
Er bestaan nog andere gedenkstukken, zoo als de
Jk