Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
» God lof! Leyden is ontzet! eeuwig dank zij
» den Heere." Sommigen waren zoo gretig in het
eten, dat zij, hunne maag, aan welke het, in zulk
eenen gernimen tijd, aan geschikt voedsel ontbroken
had, nu te veel in eens overladende, met het eten
tusschen de tanden kwamen te sterven. Om verder
zoodanige gevallen, en alle ongeregeldheid in de uit-
deeling der spijzen zoo veel mogelijk voor te komen,
werd alles in het S'. Jakobs Gasthuis, staande op het
Rapenburg, gebragt, en aldaar aan elk, voor zijne
behoefte, op eene geschikte wijze uitgereikt. Intus-
schen had de Admiraal botsot, en verdere bevelheb-
bers der vloot, de leden der regering, de bevelheb-
bers der burgerij, de ingezetenen en vele vlotelingen
zich naar de kerk begeven, alwaar de dankzegging
voor het ontzet, door den eenigen in Leyden, over-
geblevenen Predikant fieteb cobkelisz , gedaan werd;
hierna werd door den raad, of de groote vroedschap
der stad, besloten, » dat men jaarlijks op den der-
» den Octoher, door de gansche stad, eenen alge-
» meenen Bid- en Dankdag houden en vieren zou-
n de, opdat de gedachtenis van deze wonderbare
» verlossing, door den tijd niet vergeten en einde-
ui lijk vergaan mogteP
Ja*. Nu was Leyden ontzet en gespijsd, hadden
er nu ook nog verdere merkwaardigheden plaats?
Reisbabt. Ja, kinderen! De wind begon op den
4dcn Oetober uit het Noord-Oosten te waaijen, en
hield eenige dagen met groote kracht aan, waardoor
het water weder zeewaarts gedreven, en de landen in
korten tijd droog werden, zoodat men nog in dat-